NetterVibration
+49 6134 29 01-0

Wibratory elektryczne, Netter

Netter Elektro-Vibratoren zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Energią napędową jest elektryczność
  • Napięcie od 12 V DC do 690 V AC
  • Częstotliwość od 50 do 200 Hz lub regulowana za pomocą przemienników częstotliwości
  • Drgania o charakterze kołowym
  • Przeznaczony do czystych, gładkich powierzchni
  • Odporne na agresywne warunki otoczenia
  • Dostępne są specjalne wersje wykonane ze stali nierdzewnej oraz wersje  przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (zgodnie z zarządzeniami ATEX)

Firma Netter oferuje wibratory elektryczne przyczepne oraz pogrążalne. Wibratory przyczepne montowane są do konstrukcji takich jak podajniki,  leje rozładunkowe, formy odlewnicze, itp. Wibratory pogrążalne wprowadzane są do wibrowanego materiału (beton, materiały sypkie, itp.) i przez to podlegają zwiększonemu zużyciu, spowodowanego siłami tarcia.

 Wibratory przyczepneWibratory pogrążalne
od
do
od
do
Częstotliwość (min-1) 7503.60012.00012.000
Siła wymuszająca (N) 40217.7001.16010.470
Moment roboczy (cmkg) 0,084.901 - -
Promień skutecznego zasięgu (cm)  -40160
Wydajność zagęszczania (m3/h)  -1665
Charakter drgańkołowykołowy